Zawał serca u kobiet

U kobiet najlepszą ochroną przed zawałem serca są jej hormony żeńskie. Dlatego też w okresie płodności kobiety rzadziej zapadają na zawały serca. W okresie menopauzy spada ilość estrogenów i kobiety stają się równie zagrożone jak mężczyźni. Prowadzone badania nad stosowaniem terapii hormonalnej u kobiet są podzielone. Nie udało się wykazać korzyści płynących z tej terapii. Negatywnym efektem był wynik, że zwiększył się wskaźnik zakrzepiec żył kończyn dolnych i zatorów płuc, zwłaszcza dla kobiet palących papierosy. Zwiększa się również ryzyko chorób nowotworowych.

Efektem pozytywnym była jedynie poprawa samopoczucia w związku z objawami jakie występują w okresie menopauzy tj. uderzenia gorąca, nadpobudliwość, poty, płaczliwość, zaburzenia snu, poty oraz zawroty głowy.

U kobiet średnia częstotliwość pracy serca jest wyższa a elektryczna faza odpoczynku w porównaniu do mężczyzn wydłuża się. Migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu serca i pojawia się u kobiet średnio o 5 lat później niż u mężczyzn.